Wet Umbrella Wrapper

Wet Umbrella Wrapper     เครื่องสวมถุงให้ร่มเปียกก่อนเข้าอาคาร

                   สำหรับเครื่องสวมถุงหุ้มร่มเปียกนี้ จะใช้กับแบบแพร่หลายในประเทศที่มีฝนตกบ่อย หรือ หรือประเทศที่มีฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่เพื่อช่วยลดภาระของเจ้าของอาคารสถานที่ และป้องกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของอาคาร สถานที่ เมื่อภายนอกมีฝนตกสมารถถือร่มที่ชุ่มน้ำเข้าภายในอาคารได้ โดยที่ไม่ทำใช้พื้นเปียกสกปรก และไม่ต้องวางร่มไว้หน้าอาคาร ซึ่งทำให้ทัศนียภาพเสียและร่มอาจหายได้  และทำให้อาคารดูทันสมัย ประหยัดแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย

 

 

 
ลูกค้าที่ใช้เครื่องหุ้มร่ม

 

Visitors: 71,041