TEKON 550 Power Quality Analyzer

Multi Function Electrical Tester เหมาะสำหรับงานวัดและวิเคราะห์ทางไฟฟ้า
Tekon 550 (A, D) เป็นเครื่องมือวัดชนิดมือถือที่สามารถตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ  มาพร้อมสายวัดและแคลมป์ เพื่อการทำงานที่สะดวก เหมาะเป็นเครื่องมือประจำตัวในงานบำรุงรักษาและในกระบวนการผลิต หรือในห้องทดสอบ เพื่อตรวจวัดในการวิเคราะห์ปัญหาและคุณลักษณะทางไฟฟ้า

 

คุณลักษณะ/คุณสมบัติ

• ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า: Power, PF, THD* (%) และอัตราการไม่สมดุลย์ (%) *THD = Total Harmonic Distortion

• วัดไฟ 1P2W, 3P3W (สมดุลย์) 3P3W (ไม่สมดุลย์/ตรวจสอบทีละเฟสตามลำดับ)

• ฮาโมนิคส์: ที่ 50 (ชาร์ท/กราฟฟิก)

• วัดแรงดันและกระแสในรูปของคลื่น (waveforms) 

• วัดค่า Inrush Current

• วิเคราะห์เหตุการณ์

• วัดกระแสด้วยคลิปแอมป์

• ใช้เป็นตัวรับทำงานร่วมกับ Tekon 100 เป็นชุดรวจสอบสายเครือข่าย

• บันทึกและแสดงคุณภาพของระบบไฟฟ้า
รายละเอียดและเสปคสินค้าเพิ่มเติม คลิก >>> 

Visitors: 71,038