TEKON 560 POWER QUALITY ANALYZER

เครื่องวัดไฟฟ้ารุ่น 560 ชนิดกระเป๋าหิ้ว เหมาะสำหรับงานวัดและวิเคราะห์ทางไฟฟ้า เป็นเครื่องมือวัดที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์คุณลักษณะและค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ  ด้วยหน้าจอชนิดสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แต่ออกแบบให้กะทัดรัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทำงานง่ายในการตรวจวัด วิเคราะห์และบันทึกค่าทางไฟฟ้า 

 

คุณลักษณะ/คุณสมบัติ

• ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า: Power, PF, THD* (%) และอัตราการไม่สมดุลย์ (%) *THD = Total
  Harmonic Distortion

• วัดไฟ 1P2W, 3P3W (สมดุลย์) 3P3W (ไม่สมดุลย์/ตรวจสอบทีละเฟสตามลำดับ)

• ฮาโมนิคส์: ที่ 50 (ชาร์ท/กราฟฟิก)

• วัดแรงดันและกระแสในรูปของคลื่น (waveforms) 

• วัดค่า Inrush Current

• วิเคราะห์เหตุการณ์

• วัดกระแสด้วยคลิปแอมป์

• ใช้เป็นตัวรับทำงานร่วมกับ Tekon 100 เป็นชุดรวจสอบสายเครือข่าย

• บันทึกและแสดงคุณภาพของระบบไฟฟ้า
รายละเอียดและเสปคสินค้าเพิ่มเติม คลิก >>> 


Visitors: 72,677