TEKON 600 TRANSFORMER TURN TO RATIO


TEKON600 เครื่องวัดอัตราส่วนรอบของขดลวดของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า ทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส ด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดกว้าง 7" เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้เป็นแหล่งจ่ายไฟภายใน สามารถเลือกแรงดันไฟฟ้าในการทดสอบได้ ตั้งแต่ 5Vac, 10Vac, 40Vac และ 100Vac (ออพชั่น) ครอบคลุมหม้อแปลงได้หลากหลายชนิด ตามมาตรฐาน IEEE C57.12.90 และสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดของหม้อแปลงขณะ No load ได้อย่างแม่นยำ สามารถใช้ในการทดสอบ power regulator, หม้อแปลงไฟฟ้า, CT (Current Transformer) และ PT (Potential Transformers) รุ่นนี้แบ่งออกเป็นสองรุ่น : TEKON600-1P (เฟสเดียว) และ TEKON600-3P (สามเฟส)  ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลการวัดไปที่เครื่องพิมพ์ บันทึกลงในหน่วยความจำภายใน หรือส่งไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้

คุณลักษณะ/คุณสมบัติ

•เป็นเครื่องวัดชนิดพกพา มีน้ำหนักเบา กล่องภายนอกทนทาน

•สามารถวัดอัตราส่วนรอบของขดลวด กระแสไฟฟ้า และมุมเฟสได้พร้อมกัน

•ตรวจสอบการตั้งค่าช่วงพิกัด : เพื่อพิจารณาว่าอยู่ในช่วงยอมรับหรือไม่

•มีแอพพลิเคชั่นเพื่อสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ไร้สายเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ (เป็นอุปกรณ์เสริม)

•ใช้ Micro SD 8GB เป็นหน่วยความจำพื้นฐาน

•บันทึกค่าการวัดโดยอัตโนมัติไปยังหน่วยความจำที่กำหนด ณ ขณะทำการวัด

•วัดโดยและแสดงผลการวัดผ่านหน้าจอ

•การสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก : USB, Bluetooth

•ออกข้อมูลการวัดในรูปแบบของรายงาน

•ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้ (Li-ion)
รายละเอียดและเสปคสินค้าเพิ่มเติม คลิก >>> 

Visitors: 71,040