TEKON 610 TRANSFORMER ANALYZER

TEKON610 เครื่องวิเคราะห์หม้อแปลง
เป็นระบบที่ออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ไม่เพียงแค่วัดค่าทางไฟฟ้า เช่น อัตราส่วนรอบ กระแสกระตุ้น กำลัง ฮาร์มอนิก และกระแสกระชาก แต่ยังสามารถตรวจวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของหม้อแปลงได้ด้วย สามารถวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพทางไฟฟ้าของหม้อแปลงได้อย่างครอบคลุม เช่น โอกาสที่จะกิดการซอร์ตภายใน ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไม่สามารถจ่ายไฟได้, แสดงปัญหาของการติดตั้ง เป็นอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต การติดตั้ง การบำรุงรักษาหลังการขาย และการวิจัยและพัฒนาหม้อแปลงในระบบจ่ายไฟฟ้า เครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ด้วยจอแสดงผล LCD ขนาดกว้าง 7 นิ้ว พร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และฟังก์ชั่นการถ่ายโอนข้อมูลการวัดไปยังอุปกรณ์ระยะไกลอื่นๆโดยใช้แอพมือถือ สามารถส่งพิมพ์ข้อมูลการวัดบันทึกลงในหน่วยความจำภายในของมิเตอร์หรือดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้

คุณลักษณะ/คุณสมบัติ

• วัดอัตราส่วนรอบของขดลวดและแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นของหม้อแปลง

• วัดคุณภาพของกำลังไฟฟ้าสามเฟส

• การทดสอบหม้อแปลง: อัตราส่วนการแปลงไฟ ขั้ว มุมเฟส อิมพีแคนซ์ ขณะไม่มีภาระ (No Load)

• ตรวจสอบเพดานการตั้งค่า : ฟังก์ชั่นเพื่อตัดสินว่าอยู่ในช่วงยอมรับหรือไม่

• เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สายได้ (บลูทูธ ) (เป็นอุปกรณ์เสริม)

• บันทึกค่าการวัดโดยอัตโนมัติไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลที่กำหนด ณ ขณะวัด

• วัดและแสดงผลการวัดอัตโนมัติผ่านหน้าจอ

• รายงานผลการวัดในรูปแบบของรายงานได้
รายละเอียดและเสปคสินค้าเพิ่มเติม คลิก >>> 

Visitors: 71,038