TEKON 650 ENERGY STORAGE SYSTEM DIAGNOSTIC

TEKON 650 เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บพลังงาน
TEKON 650 คือ เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บพลังงาน ตามฟอร์ม EESS ซึ่งเก็บพลังงานที่ผลิตได้และนำมาใช้เมื่อต้องการ ถูกออกแบบมาให้ประเมิน EESS (PCS, BMS, PMS) และวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เพื่อทำการยืนยันประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นค่าที่จำเป็นต้องรู้ อีกทั้งเพื่อการติดตั้ง การบำรุงรักษา การซ่อม การตรวจสอบ ตามกิจกรรมหลังการขาย

คุณลักษณะ/คุณสมบัติ

• วัดกำลังไฟ (3P) ค่าความต้านทานของฉนวน, ค่าความต้านทานของดิน, ฮาร์มอนิก (สูงสุดลำดับที่ 50), กระแสไฟรั่วไหล, และทดสอบการอัด-ปลดปล่อยประจุ

• วัดค่าตามรายการในการตรวจสอบ ESS รวมถึงการพิจารณาว่าค่าอยู่ในช่วงยอมรับหรือไม่ ตามข้อกำหนดการตรวจสอบระบบ EESS

• บันทึกค่าและสร้างรายงานของผลการทดสอบ และประสิทธิภาพของระบบ

• เป็นเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเชิงลึกเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

• ประเมินความเสี่ยงในเชิงลึกของโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวของระบบ EESS ที่ได้ติดตั้งไปแล้ว และโอกาสการเกิดการฟอลท์ภายใน

• สามารถเก็บข้อมูลการวัดและสามารถส่งไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้

• วัดอุณหภูมิและความชื้นในสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานที่ติดตั้งระบบได้

• สามารถเชื่อมต่อ printer ภายนอกด้วยบลูทูธ 

รายละเอียดและเสปคสินค้าเพิ่มเติม คลิก >>> 

Visitors: 77,054