TEKON 800 EV/HEV DIAGNOSTIC

TEKON800 EV / HEV
TEKON800 EV / HEV เป็นระบบทดสอบที่มีความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เครื่องทดสอบประเภทพกพานี้ใช้สำหรับ EV และ HEV ซึ่งให้การวัดและวิเคราะห์พลังงานที่ครอบคลุมรวมถึงข้อบกพร่องภายในและระดับอายุของชิ้นส่วนที่ใช้ในนั้น ฟังก์ชั่นที่สำคัญสำหรับการวัด: การวิเคราะห์พลังงาน (AC / สามเฟส, DC), ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่, มอเตอร์, สายรัด, ความต้านทานของฉนวน, การวิเคราะห์เสียง

คุณลักษณะ/คุณสมบัติ

• ชุดแบตเตอรี่ EV, HEV (BMS), ชุดควบคุมมอเตอร์ (MCU), กำลังไฟ, ชุดสายเคเบิล, การตรวจสอบประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ไฟฟ้า

• การวัดรายการตรวจสอบ EV / HEV รวมถึงการพิจารณายอมรับหรือไม่ยอมรับตามแนวทางการตรวจสอบ EV / HEV

• สร้างบันทึกและระบบการตรวจสอบมาตรฐาน

• วัดความต้านทานภายใน (mn) ของชุดแบตเตอรี่ EV / HEV (สูงสุด 500V)

• วัดกำลังไฟสามเฟส (1P2W, 3P3W, 3P4W)

• วัดรูปคลื่น (4 ช่องสัญญาณ)

• วัดสเปกตรัมฮาร์มอนิก (สูงสุด 50 ฮาร์มอนิก)

• วัดความต้านทานของฉนวน

• วัดความต้านทานในการติดต่อ (เป็นอุปกรณ์เสริม)

• ใช้เครื่องพิมพ์ไร้สายที่ถอดออกได้

• ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดดูและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บไว้และจัดทำเป็นรายงานได้

รายละเอียดและเสปคสินค้าเพิ่มเติม คลิก >>> 

Visitors: 71,041