TEKON 950 BATTERY QUALITY ANALYZER


TEKON950 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพแบตเตอรี่ 
TEKON 950 ใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือปัญหาคุณภาพในระบบสำรองไฟในแบตเตอรี่ในงานที่มีความสำคัญ ซึ่งเกิดจากข้อบกพร่องในตัวแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพแบตเตอรี่ TEKON950 เป็นเครื่องมือวัดที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน โดยการทดสอบสถานะของแบตเตอรี่แต่ละก้อน (สูงสุด 500V) ในระดับโมดูลหรือแพ็ค TEKON950 สามารถทำการทดสอบแบตเตอรี่ได้เกือบทุกค่าที่สำคัญ (เช่น อายุของแบตเตอรี่ และสภาพของระบบไฟฟ้า) ของระบบที่ใช้ชุดแบตเตอรี่แรงดันสูงเช่น ESS, EV, HEV และ PV รวมถึงระบบ UPS

คุณลักษณะ/คุณสมบัติ

•วัดความต้านทานภายในของแบตเตอรี่แรงดันสูงสุด 500V

•วัดแรงดันไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ (DC1000V)

•วัดแรงดันไฟฟ้าของ UPS (AC500V)

•วัดแรงดันกระเพื่อม, กระแสและอุณหภูมิ

•วัดความจุของแบตเตอรี่

•วิเคราะห์อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และเพื่อประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของแบตเตอรี่

(เพื่อกำหนดเวลาในการเปลี่ยน)

•สามารถจัดการบันทึกประวัติของแบตเตอรี่โดยใช้หน่วยความจำ 8MB

• จับค่าสูงสุดอัตโนมัติ และสามารถบันทึกได้

•พิมพ์ข้อมูลการวัดในรูปแบบของรายงาน

•ส่งข้อมูลการวัดไปยังอุปกรณ์อื่น โดยการส่งอีเมลล์หรือส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้แอพของโทรศัพท์มือถือ

•จัดการข้อมูลของแบตเตอรี่แต่ละลูกโดยใช้รหัสประจำตัว

รายละเอียดและเสปคสินค้าเพิ่มเติม คลิก >>> 

Visitors: 71,040