ระบบปรับอากาศ

 

ออกแบบพร้อม ติดตั้งระบบปรับอากาศ(Air condition system)สำหรับอาคารสำนักงาน, โรงงานอุตสาหกรรม,  และอาคารอื่นที่ต้องการระบบปรับอากาศ ห้องคลีนรูมสำหรับห้องผ่าตัด ห้องแล็ปในโรงพยาบาล ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ  พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ท้ง Chiller Air coolสำหรับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่, โรงแรม  โรงงาน ฯลฯ 

 

                 

       

 

 

 

 

                  

 

                 

 

Visitors: 30,775